Een Gids voor Beginners in Europese Roulette

Het is het perfecte spel om de bank te doen springen!

Beleef de opwinding van een echte roulettetafel van een casino wanneer je plaatsneemt aan de tafels van de Europese Roulette in het Ladbrokes Live Casino.

Nu is het tijd om het rad te laten draaien om groot te winnen. Komt jouw getal eruit?

 

Hoe zet je in bij Roulette?

Inzetlimieten

Elke positie waarop je inzet wanneer je Europese Roulette in het Ladbrokes Live Casino speelt, heeft een minimale en een maximale inzetlimiet, vermeld met het teken ‘Tafellimiet' op de tafel. Je inzetten per ronde moeten binnen deze limieten blijven.

 

Type van Inzetten bij Europese Roulette

Hieronder vind je de types inzetten die je kan plaatsen aan de roulettetafels bij Ladbrokes Live Casino:

‘Straight Up'-Inzetten

Wanneer je inzet op één getal, met inbegrip van nul (0), spreek je over een ‘Straight Up'-inzet. Om een ‘Straight Up'-inzet te doen plaats je je fiche in het midden van het getal waarop je wil inzetten.

‘Split'-Inzetten

Inzetten op twee getallen is gekend als een ‘Split'-inzet en kan je aanwenden om je kansen te vergroten. Om een ‘Split'-inzet te doen, plaats je je fiches op de scheidingslijn van de twee getallen waarop je wil inzetten. De maximumlimiet voor de ‘Split'-inzetten is de maximumlimiet voor ‘Straight Up'-inzetten vermenigvuldigd met twee (x2).

‘Street'-Inzetten

Bij Europese Roulette kan je kiezen om in te zetten op een rij van drie getallen. Dit type inzet is gekend als een ‘Street'-inzet. Om een ‘Street'-inzet te doen plaats je je fiches op de grenslijn aan het einde van de overeenstemmende rij op de roulettetafel. Om in te zetten op een rij van drie getallen (een straat) plaats je een fiche op de grenslijn van de roulettetafel aan het einde van de rij van de getallen waarop je wil inzetten. De maximumlimiet voor ‘Street'-inzetten is de maximumlimiet voor ‘Straight Up'-inzetten vermenigvuldigd met drie (x3).

‘Corner'-Inzetten

Een ‘Corner'-inzet bij Europese Roulette betekent dat je inzet op vier getallen. Om een ‘Corner'-inzet te doen, plaats je je fiches op de lijn waar de vier getallen elkaar raken. De maximumlimiet voor ‘Corner'-inzetten is de maximumlimiet voor ‘Straight Up'-inzetten vermenigvuldigd met vier (x4).

‘Four'-Inzetten

Wanneer je inzet op de getallen 0, 1, 2 en 3, plaats je een ‘Four'-inzet. Om zo in te zetten, plaats je je fiches op de lijn tussen 0 en de eerste doorsnijdende rij. De maximumlimiet voor ‘Four'-inzetten is de maximumlimiet voor ‘Straight Up'-inzetten vermenigvuldigd met vier (x4).

‘Line'-Inzetten

Een ‘Line'-inzet betekent dat je inzet op zes verschillende getallen over twee rijen (twee rijen met drie getallen in elke rij). Om zo in te zetten, plaats je je fiches aan de buitenlijn van de roulettetafel waar de twee rijen worden doorkruist door de lijn. De maximumlimiet voor ‘Line-‘inzetten is de maximumlimiet van ‘Straight Up'-inzetten vermenigvuldigd met zes (x6).

‘Column'-Inzetten

Aan één kant van de roulettetafel vind je drie vakken waarop ‘2 tegen 1' staat. Je fiches plaatsen in een van deze vakken betekent dat je inzet op alle getallen in de overeenstemmende rij. De payout van dit type inzet is 2 tegen 1, als het balletje landt op één van de getallen in de rij, maar je krijgt niets uitbetaald als het balletje op het getal nul (0) landt. De maximumlimiet voor ‘Column'-inzetten houdt geen verband met de inzetlimiet van ‘Straight Up', maar kan bepaald worden door naar het bord met de tafellimiet in het spelvenster te kijken.

‘Dozen'-Inzetten

Inzetten op een groep van 12 getallen doe je door je fiches in een van de drie vakken te plaatsen met vermelding ‘1ste 12', ‘2de 12' of ‘3de 12'. Winnende inzetten worden 2 tegen 1 betaald, maar je wordt echter niet uitbetaald als het balletje op getal nul (0) landt. De maximumlimiet voor ‘Dozen'-inzetten houdt geen verband met de inzetlimiet van ‘Straight Up', maar kan bepaald worden door te kijken naar het bord met de tafellimiet in het spelvenster.

‘Final'-Inzetten

Wanneer je Europese Roulette speelt in het Ladbrokes Live Casino, kan je inzetten op alle getallen die eindigen op hetzelfde cijfer. Bijvoorbeeld, een ‘Final 4' is een inzet met vier fiches geplaatst als een ‘Straight Up'-inzet op 4, 14, 24 en 34. Als het rouletteballetje op een van die getallen landt, is de payout dezelfde als een normale ‘Straight Up'-inzet (35 + 1 – 4 fiches = 32 fiches).

Opgelet, voor inzetten op alle getallen die eindigen op een 7, 8 of 9 zijn slechts drie fiches nodig om de inzet in te dekken. Als het rouletteballetje landt op een van de overeenstemmende getallen die eindigen op een 7, 8 of 9, is de payout 35 + 1 – 3 = 33 fiches.

‘Rood/Zwart', ‘Even/Oneven' en ‘Laag/Hoog' inzetten

Wanneer je je fiches plaatst op een vak Rood/Zwart, Even/Oneven of Laag/Hoog, dek je de helft van de getallen in op de roulettetafel, met uitzondering van het getal nul (0). Elk vak bestaat uit 18 getallen en winnende inzetten betalen ‘even money' (1 tegen 1) uit. Als het balletje landt op het getal nul (0) verlies je je inzet.

De maximumlimiet voor deze types inzetten houdt geen verband met de inzetlimiet van  ‘Straight Up', maar kan bepaald worden door te kijken naar het bord met de tafellimiet in het spelvenster.

Indicator Winnend Getal

De indicator van het winnende getal toont de resultaten van de 13 voorgaande spins.

Uitbetalingstabel

Inzet op:

Type inzet:

Payout:

1 getal

Straight Up

35 tegen 1

2 getallen

Split

17 tegen 1

3 getallen

Street

11 tegen 1

4 getallen

Corner

8 tegen 1

4 getallen

Four

8 tegen 1

6 getallen

Line

5 tegen 1

12 getallen

Dozen of Column

2 tegen 1

18 getallen

Rood/Zwart, Even/Oneven of Laag/Hoog

1 tegen 1

Opgelet: Inzetten kan je ook plaatsen op twee, drie of vier getallen. Je kan, bijvoorbeeld, inzetten op 1+0, 1+2+0, 2+0, 3+0, of 1+2+3+0 als je het getal nul (0) gebruikt.

 

DE RACETRACK

Boven de roulettetafel bevindt zich de ‘Racetrack'. Hier kan je ‘Announce'- of ‘Call'-inzetten plaatsen door een fichewaarde te kiezen en te klikken op de overeenkomstige zone op de racetrack.  ‘Announce'- en ‘Call'-inzetten omvatten ‘Neighbour'-, ‘Tier'-, ‘Orphelins'- en ‘Voisins du Zero'-inzetten.

‘Neighbour'-Inzetten

Aan de roulettetafels van Ladbrokes Live Casino kan je inzetten op vijf getallen die naast elkaar liggen op het rouletterad. 

Om een ‘Neighbour'-inzet te plaatsen, klik je op een van de getallen op de Racetrack. Bijvoorbeeld, als je wil inzetten op de getallen 31, 9, 22, 18 en 29, plaats je je fiche op het middelste getal van de reeks (in dit geval 22). De totale inzetlimiet voor een ‘Racetrack'-inzet is vijfmaal (x5) de fichewaarde die je hebt gekozen.

‘Tier'-Inzetten

Afkorting voor ‘Tiers du Cylindre', dit type inzet beslaat een derde van de getallen op het rouletterad, specifieker de 12 getallen die tegenover het getal nul (0) liggen. De getallen waarop je een ‘Tier'-inzet plaatst zijn 27, 13, 36, 11, 30, 8, 23, 10, 5, 24, 16 en 33. Wanneer je een ‘Tier'-inzet doet worden zes fiches op de tafel geplaatst op de volgende wijze:

·         Eén fiche wordt geplaatst als ‘Split'-inzet op 5 en 8;

·         Eén fiche wordt geplaatst als ‘Split'-inzet op 10 en 11;

·         Eén fiche wordt geplaatst als ‘Split'-inzet op 13 en 16;

·         Eén fiche wordt geplaatst als ‘Split'-inzet op 23 en 24;

·         Eén fiche wordt geplaatst als ‘Split'-inzet op 27 en 30;

·         Eén fiche wordt geplaatst als ‘Split'-inzet op 33 en 36.

De echte winst bij deze inzet is gebaseerd op volgende berekening: 17 + 1 - 6 = 12 fiches.   Daarom is de payout op een winnende ‘Tier'-inzet 12 tegen 6 (of 2 tegen 1).

‘Orphelins'-Inzetten

‘Orphelins'-inzetten(Frans voor wees) zijn inzetten met vijf fiches die acht getallen indekken aan twee tegenover elkaar liggende secties van het rouletterad. De getallen ingedekt door een ‘Orphelins'-inzet zijn 17, 34, 6, 1, 20, 14, 31 en 9. Wanneer je een ‘Orphelins'-inzet doet, worden er vijf fiches op de tafel geplaatst op volgende wijze:

·         Eén fiche wordt geplaatst als ‘Straight Up' op het getal 1;

·         Eén fiche wordt geplaatst als ‘Split'-inzet op 6 en 9;

·         Eén fiche wordt geplaatst als ‘Split'-inzet op 14 en 17;

·         Eén fiche wordt geplaatst als ‘Split'-inzet op 17 en 20;

·         Eén fiche wordt geplaatst als ‘Split'-inzet op 31 en 34;

Opgelet: twee ‘Split'-inzetten omvatten het getal 17 (14/17 en 17/20).

‘Orphelins' Betalingstabel

 

Winnend Getal

Payout

Echte Winst

1

35 fiches (35:1) + 1 fiche

35 + 1 – 5 = 31 fiches

6, 9, 14, 20, 31 of 34

17 fiches (17:1) + 1 fiches

17 + 1 – 5 = 13 fiches

17

34 fiches (17:1) + 2 fiches

34 + 2 – 5 = 31 fiches

‘Voisins du Zero' -Inzetten

Een van de meer exotische inzetten mogelijk bij Europese Roulette in het Ladbrokes Live Casino is de ‘Voisins du Zero'-inzet. Dit is een inzet met negen (9) fiches die geplaatst worden op de getallen die grenzen aan het getal nul (0) op het rouletterad, met inbegrip van nul (0) en elk getal tussen 22 en 25 op het rad.

De negen fiches nodig voor een ‘Voisins du Zero'-inzet worden op volgende wijze op de tafel geplaatst:

·         Twee fiches worden geplaatst op de triplet-inzet van 0, 2 en 3;

·         Twee fiches worden geplaatst als een ‘Corner'-inzet op 25, 26, 28 en 29;

·         Eén fiche wordt geplaatst als ‘Split'-inzet op 4 en 7;

·         Eén fiche wordt geplaatst als ‘Split'-inzet op 12 en 15;

·         Eén fiche wordt geplaatst als ‘Split'-inzet op 18 en 21;

·         Eén fiche wordt geplaatst als ‘Split'-inzet op 19 en 22;

·         Eén fiche wordt geplaatst als ‘Split'-inzet op 32 en 35.

 

Het totaal van de ‘Voisins Du Zero'-inzet is de geselecteerde fichewaarde vermenigvuldigd met negen (x9).

 

‘Voisins Du Zero' Betalingstabel:

 

Winnend Getal

Payout

Echte Winst

4, 7, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 32, of 35

17 fiches (17:1) + 1 fiche

17 + 1 – 9 = 9 fiches

0, 2 of 3

22 fiches (11:1) + 2 fiches

22 + 2 – 9 = 15 fiches

25, 26, 28 of 29

16 fiches (8:1) + 2 fiches

16 + 2 – 9 = 9 fiches